Cursus voor reanimatie worden gegeven o.l.v. de werkgroep. Indien u hieraan wilt deelnemen kunt u zich melden bij Marie-José van de Graaf of 0413-341350

De werkgroep zet zich continu in om Mariaheide Hartsave te houden. Daar is wel geld voor nodig, dus eventuele donaties zijn van harte welkom. U kunt doneren op rekening NL60RABO0131905686 t.n.v. Stichting Dorpsraad Mariaheide o.v.v. AED’s Mariaheide..

Bij voorbaat dank voor uw donatie.

AED's in Meierijstad