Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

Dorpsraad Mariaheide

De Dorpsraad is in 1994 opgericht. De grondleggers van de Dorpsraad waren Arie van Asseldonk; Willem Braam; Jan van Helvoirt; Wim Ketelaars; Ria Mikkers; Jan Schepens; Jos van den Tillaar; Frans Verhoeven

Doel:
De Dorpsraad heeft als doel de algemene belangen van de inwoners van Mariaheide te behartigen. Ondermeer door verbeteringen op dat gebied onder de aandacht te brengen van het bestuursorgaan van de gemeente Meierijstad, zijnde burgemeester, wethouders, beleidsmedewerkers en raadsleden.

Bestuur:
Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit vertegenwoordigers afkomstig uit onze dorpsgemeenschap. Deze leden zijn onbezoldigde vrijwilligers. Zij ontvangen een kleine onkostenvergoeding voor secretariële, telefoon en reiskosten. Nagenoeg iedere maand is er een besloten vergadering en 1 maal per jaar een openbare vergadering. Tijdens de besloten vergaderingen behandelt de Dorpsraad actuele zaken betreffende het eigen dorp of zaken naar aanleiding van gemeentelijke regelgeving en/of inspraaknotities. In de openbare vergadering brengt zij verslag uit van de lopende zaken en vraagt de gemeenschap om ook actief mee te denken en/of werken.
De Dorpsraad alleen kan niets zonder de mening en inbreng van de inwoners van Mariaheide. Het is daarom van groot belang dat zij hun mening en ideeën kenbaar maken en actief meedenken en meewerken om een goed leefklimaat in ons dorp te realiseren en in stand te houden.

Aandachtspunten:
Leefbaarheid van het dorp, de toekomstige ontwikkeling, bebouwing waaronder nieuwbouw, verbouw en de herontwikkeling van bestaande locaties, verkeersproblematiek en behoud van het dorps karakter zijn enkele voorbeelden.
De Dorpsraad is geen doorgeefluik voor kleine problemen, zoals kapotte verlichting, een scheef of omgereden verkeersbord, een onduidelijke wegmarkering of de verzakking van een weggedeelte. Deze punten kunnen en dienen de inwoners zelf direct te melden bij het service meldpunt van de gemeente tel. 140413.

Contacten:
In de loop der tijd is de communicatie sterk verbeterd, de lijnen zijn kort, de contacten met achterban, ambtenaren, raadsleden en college zijn duidelijk en efficiënt.
Enige voorbeelden van gerealiseerden projecten.
- Nieuw dorpsmonument Mariaheide 100,
- Renovatie monument noodkerk Uden/Veghel,
- Aanpassing van de openbare verlichting
- Natuurspeeltuin Steenovenstraat
- Nieuwbouw Achter de Kerck
- Nieuwbouw Maria ter Heide school
- Nieuwbouw voormalig Heizoo terrein
- Nieuwbouw Steenoven II (ringoven)
- Reconstructie Goordonksedijk
- Eco Wadi

Beleid:
Er zullen altijd wel nieuwe plannen en projecten zijn.
Op dit moment zijn actueel:Snelfietsroute Uden-Veghel, Nieuwbouw Steenoven II fase II, herinrichting terrein Maria ter Heide school/d'n Brak, en Verkeersveiligheid Pastoor van Haarenstraat (30km in de wijken)
Wij zetten ons graag in om goed werk te leveren en dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben wij de medewerking van bewoners nodig. Burgers zijn de voelsprieten van de gemeenschap. Opbouwende kritiek waarderen wij, zodat wij samen ons dorp leefbaar, mooi en schoon houden voor nu en voor de toekomst. Vandalisme kennen we gelukkig (bijna) niet in ons dorp.
En wij, u en ik en onze jeugd, “ja wij met z’n allen”, moeten ervoor blijven waken dat dat zo blijft!

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top