Boekjaar 2023    
Omschrijving Inkomsten Uitgaven
Subsidie Meierijstad_2023 4.049,59  
Projecten AED   46,30
Vergaderkosten d'n Brak   674.19
Openbare vergadering   257,20
Representatiekosten   0,00
Onkosten secretariaat   310,00
Rente 8,01  
Bankkosten   180,14
Website   137,79
Goededoelenweek (reservering sponsoring)   45,70
Verwelkomingsgroep   216,58
Eco/Wadi Pluktuin 2.360,18  
Informatiebord Dobbelsteenplein   99,22
Mariaheide Schoon   172,00
Project Krachtig Hart Mariaheide   64,70
Logo Dorpsraad Mariaheide (representatiekosten ?)   140,00
Kermis   350,00
Stichting Dorpsfeest Mariaheide (SingSwing) 5.910,32  
     
Totaal            12.328,10              2693.82
Financiëel resultaat 2023 9634.28           

 

Boekjaar 2022    
Omschrijving Inkomsten Uitgaven
Subsidie Meierijstad_2021 3.872,61  
Projecten AED 110,00  
Vergaderkosten d'n Brak   582,37
Openbare vergadering   211,65
Representatiekosten   446,22
Onkosten secretariaat   379,73
Rente 2,29  
Bankkosten   120,34
Website (2022 + 2023)   347,17
Kermis   100,00
Goededoelenweek (reservering sponsoring) 248,04  
Mariaheide Schoon   206,63
Gedicht Mariaheide   201,55
Project Leefbaarheidsonderzoek   256,28
Project Krachtig Hart Mariaheide   69,80
Project Zon en Wind   37,88
     
Totaal           4.232,94            2.959,62
Financiëel resultaat 2021      1.273,32  

 

Boekjaar 2021
Omschrijving
Subsidie Meierijstad_2021
Projecten AED
Project Krachtig Hart Mariaheide
Vergaderkosten d'n Brak
Openbare vergadering
Representatiekosten
Onkosten secretariaat
Rente
Bankkosten
Website
Kermis
Goededoelenweek (reservering sponsoring)
Welkomstgroep
 
Totaal
Financiëel resultaat 2021
Inkomsten
 
3.833,13
405,00 
 
 
 
 
 
2,11 
 
 
 
761,35  
 
        5.001,59
3.817,79
Uitgaven
 
 
 
 
331,96
82,90
75,00
350,00
 
119,37
124,57
100,00
 
 
          1.183,80
 

 

 

Boekjaar 2020    
Omschrijving      Inkomsten     Uitgaven
Subsidie Meierijstad_2020 3.701,00  
Besteding projecten AED   2.350,00
Project Krachtig Hart Mariaheide   605,00
Vergaderkosten d'n Brak   199,99
Openbare vergadering   0,00
Representatiekosten   770,20
Onkosten secretariaat   350,00
Rente 1,81  
Bankkosten   119,37
Website   160,87
Kermis   0,00
Goededoelenweek (reservering sponsoring) 375,23  
Welkomstgroep   0,00
     
Totaal 4.078,04 4.555,43
Resultaat -477,39  
     

 

 

Boekjaar 2019    
Omschrijving Inkomsten Uitgaven
Subsidie Meierijstad_2019 3.601,50  
Besteding diverse projecten   429,08
Project Krachtig Hart Mariaheide   14,15
Vergaderkosten d'n Brak   831,94
Openbare vergadering   140,90
Representatiekosten   740,02
Onkosten secretariaat   310,00
Rente 1,64  
Bankkosten   121,27
Website   88,27
Kermis   100,00
Goededoelenweek   57,06
Welkomstgroep   110,65
     
Totaal 3.603,14 2.943,33
Resultaat 659,80  
     
Boekjaar 2018    
Omschrijving Inkomsten Uitgaven
Subsidie Meierijstad_2018 2.500,00  
Subsidie Meierijstad_herinrichting school / d'n Brak 1.000,00  
Subsidie Meierijstad_Projecten 1.000,00 910,49
Reservering AED Hartsave Mariaheide 2.325,00  
Project Krachtig Hart Mariaheide   2.235,90
Vergaderkosten d'n Brak   593,56
Openbare vergadering   213,80
Representatiekosten   361,00
Onkosten secretariaat   310,00
Rente 2,69  
Bankkosten   126,10
Website   124,57
Werkbezoek burgemeester   115,90
Goededoelenweek   10,28
     
Totaal 6.827.69 5001.60
Resultaat 1826.09