Boekjaar 2020    
Omschrijving      Inkomsten     Uitgaven
Subsidie Meierijstad_2020 3.701,00  
Besteding projecten AED   2.350,00
Project Krachtig Hart Mariaheide   605,00
Vergaderkosten d'n Brak   199,99
Openbare vergadering   0,00
Representatiekosten   770,20
Onkosten secretariaat   350,00
Rente 1,81  
Bankkosten   119,37
Website   160,87
Kermis   0,00
Goededoelenweek (reservering sponsoring) 375,23  
Welkomstgroep   0,00
     
Totaal 4.078,04 4.555,43
Resultaat -477,39  
     

 

 

Boekjaar 2019    
Omschrijving Inkomsten Uitgaven
Subsidie Meierijstad_2019 3.601,50  
Besteding diverse projecten   429,08
Project Krachtig Hart Mariaheide   14,15
Vergaderkosten d'n Brak   831,94
Openbare vergadering   140,90
Representatiekosten   740,02
Onkosten secretariaat   310,00
Rente 1,64  
Bankkosten   121,27
Website   88,27
Kermis   100,00
Goededoelenweek   57,06
Welkomstgroep   110,65
     
Totaal 3.603,14 2.943,33
Resultaat 659,80  
     
Boekjaar 2018    
Omschrijving Inkomsten Uitgaven
Subsidie Meierijstad_2018 2.500,00  
Subsidie Meierijstad_herinrichting school / d'n Brak 1.000,00  
Subsidie Meierijstad_Projecten 1.000,00 910,49
Reservering AED Hartsave Mariaheide 2.325,00  
Project Krachtig Hart Mariaheide   2.235,90
Vergaderkosten d'n Brak   593,56
Openbare vergadering   213,80
Representatiekosten   361,00
Onkosten secretariaat   310,00
Rente 2,69  
Bankkosten   126,10
Website   124,57
Werkbezoek burgemeester   115,90
Goededoelenweek   10,28
     
Totaal 6.827.69 5001.60
Resultaat 1826.09