Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

De geschiedenis van onze parochie

Om onze parochie goed te kunnen plaatsen zullen we even terug gaan in de geschiedenis van de parochie.

De oprichtingsdatum van de Parochie van O.L.Vrouw van Goede Raad is 16 december 1906. Op die adventszondag werd vanaf de preekstoel in de Lambertuskerk te Veghel de oprichtingsbrief, die ondertekend was door Mgr. W. van de Ven, Bisschop van 's-Hertogenbosch, voorgelezen. Tot 1906 waren de voornamelijk agrarische inwoners van het Veghelse gehucht "de Heide" aangewezen op zowel de kerk als de school in Veghel. Een tocht die dikwijls te voet en door weer en wind gemaakt moest worden.

De parochie van Mariaheide ontstond als een afsplitsing van de parochie van Veghel. Deze verloor hiermee in één keer 284 parochianen uit 62 gezinnen. Op 19 december deed de Zeereerwaarde Heer G.C. van Haaren zijn intrede in de nieuwe parochie. Pastoor van Haaren kwam uit de parochie Waspik en één van zijn eerste werkzaamheden hier was de bouw van een houten kerkruimte op de Hintel.

De zeer welgestelde heer pastoor Gijsbertus van Haaren liet geheel vor eigen rekening zowel de kerk, de pastorie als de school bouwen. In 1912 is ook het klooster door toedoen van pastoor van Haaren tot stand gekomen. Tot 1931 was de kerk nog zonder toren, maar ook deze heeft pastoor van Haaren uit eigen middelen betaald.

Op 26 april 1920 werd onze parochie door Mgr. A.F. van Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch, uitgebreid met een gedeelte van de parochie Uden, genaamd Duifhuis.

In december 2006 is het 100-jarig bestaan van de parochie uitbundig gevierd met o.a. een feestelijke eucharistieviering waarin mgr. Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch, voorging. In dat jaar telde de parochie van Mariaheide 1680 parochianen.

Sinds 29 april 2012 is de kerk van de parochie O.L. Vrouw van Goede Raad in Mariaheide dagelijks geopend van 09.30 tot 18.00 uur gedurende de periode mei t/m september. Hierdoor is het mogelijk geworden de prachtige driebeukige neogotische kruiskerk ook buiten de vieringen van binnen te kunnen bezichtigen.

Op 22 september 2013 hebben wij de oprichting van de H. Franciscusparochie in de Lambertuskerk in Veghel gevierd. Vanaf deze datum is onze parochie opgegaan in de H. Franciscusparochie en wordt zij in de toekomst aangeduid als geloofsgemeenschap O.L.V. van Goede Raad.

Parochiecentrum

Na het overlijden van pastoor Van den Wijngaert is Het Koetshuis op 05 september 2004 officieel in gebruik genomen als parochiecentrum. Vele parochianen hebben Het Koetshuis belangeloos geschikt gemaakt als 'thuisbasis'. Hier vinden alle vergaderingen en activiteiten plaats van de "Onder de Toren groep", de diverse koren en vele andere werkgroepen.

Het parochiecentrum vindt u aan de:

Pastoor van Haarenstraat 38, 5464 VG Mariaheide

Telefonisch bereikbaar via: 0413-363415. Als niemand aanwezig is wordt via de telefoonbeantwoorder het telefoonnummer doorgegeven van diegene die u het beste kunt benaderen. Ook kunt u een e-mail sturen naar:

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top