De Goede Doelenweek Mariaheide organiseert jaarlijks een gezamenlijke collecte voor meerdere erkende goede doelen.

Alle deelnemende fondsen zijn in het bezit van het landelijke CBF-keurmerk. Het zijn fondsen op het gebied van gezondheid of met een maatschappelijk oogmerk. De opbrengst van de collecte kan worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek van uiteenlopende ziekten of aan maatschappelijke activiteiten. Wij willen met deze gezamenlijke collecte de deelnemende goede doelen financieel ondersteunen.

De Goede Doelenweek Mariaheide bestaat uit een werkgroep, waarvan 5 mensen de stuurgroep vormen. De stuurgroep houdt zich vooral bezig met de organisatie. De coördinatoren van de deelnemende goede doelen zijn allemaal actief in de werkgroep. Zij zijn ook de verbinding met de nationale goede doelen.

Wil je een doel vertegenwoordigen dat nog niet deelneemt aan de goede doelenweek Mariaheide dan kun je contact opnemen met Joep van Helvoort, via of telefonisch 06-10541841.Voorwaarde is wel dat je zitting neemt in de werkgroep en dat je nieuwe collectanten benaderd om mee te collecteren. Doe dit uiterlijk 31 december 2021 om aan te kunnen sluiten bij de volgende collecte.

Vanwege Corona moesten we de collecteweek dit jaar doorschuiven naar het najaar. De volgende Goede Doelenweek Mariaheide vindt plaats in april 2022.

Namens de werkgroep Goede Doelenweek Mariaheide.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top