De Supportersclub van SCMH organiseert al jaren 7 rikavonden in de wintermaanden van oktober tot en met april.


Daarnaast bestaan de activiteiten van de Supportersclub uit het heffen van de entreegelden en de verloting van de levensmiddelenmand tijdens de thuiswedstrijden van het vaandelteam en
verder wordt er jaarlijks een Supportersmiddag/avond georganiseerd, én rikken. Alle inkomsten komen ten goede aan SCMH. Als je lid wil worden van de Supportersclub SCMH, kan je je, tegen betaling van een bijdrage
van 5 euro voor 5 jaar, aanmelden bij: Riky van der Leest, tel. 0413-350963 of Danny van de Graaf, tel. 06-50432645.


Afgelopen jaren heeft Corona flink roet in het eten gegooid, ook wat activiteiten bij SCMH betreft. Op de eerste rikavond na de corona, 18 oktober 2021 waren er 10 supporters. Normaal zijn er toch wel rond de 20 personen.
Toch willen we weer graag gaan rikken. En er kwam ook het voorstel om te gaan keezen. Leuk! Als jullie interesse hebben om óf te rikken óf te keezen, dan verzoeken wij jullie om dit via een mailtje naar: of naar aan te geven.
Ook niet-leden van SCMH of van de Supportersclub zijn welkom. Graag vóór 1 augustus a.s. doorgeven. Je mag uiteraard ook meerdere avonden, dat je zou kunnen, doorgeven.

Dit zijn de voorstellen voor beide activiteiten:

  1. We gaan wat rikken betreft weer gewoon door zoals al jaren het geval is: 7 rikavonden op maandagavonden van oktober tot en met april op de 3e maandag van de maand.
  2. Rikken én keezen op maandagavonden. Wel weer van oktober tot en met april en dan op de 3e maandag van de maand.
  3. Rikken én keezen op dinsdagavonden. Wel weer van oktober tot en met april en dan op de 3e dinsdag van de maand.
  4. Rikken én keezen op vrijdagavonden. Wel weer van oktober tot en met april en dan op de 3e vrijdag van de maand.

Wat onder 2, 3 en 4 voorgesteld wordt, zou betekenen dat er gewoon aan de lage tafels in de kantine gekaart wordt en aan de hoge bartafels wordt dan gekeest.


Alvast hartelijk dank en we hopen dat we leuke en gezellige avonden kunnen gaan organiseren.
Namens bestuur SCMH en bestuur Supportersclub.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top