Beste inwoners van mariaheide

We zijn er al even mee bezig, maar nu is het dan toch zover. Graag nodigen wij u uit voor de presentatie van de plannen voor de herinrichting de Pastoor van Haarenstraat. De presentatie heeft plaats op 27 november aanstaande, om 19.30 uur bij  Vergaderlocatie De Meesters, Pastoor van Haarenstraat 36 te Mariaheide.


We presenteren u die avond het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Pastoor van Haarenstraat. Dat plan is tot stand gekomen op basis van de bindende uitgangspunten zoals die destijds zijn opgesteld met de werkgroep, die bestond uit een vertegenwoordiging van de belangrijkste stakeholders.

Ik hoor graag vóór 20 november van u als u van de uitnodiging gebruik wilt maken. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, maar zo nodig verdelen we de belangstellenden over twee groepen. Voor de tweede groep begint de presentatie dan om 20.30 uur. Kort na 20 november informeer ik verder over de organisatie van de avond.

Aanmelden kan met een mailbericht aan , onder vermelding van het aantal personen, waarmee u wenst te komen.

Voor de presentatie hebben we de aanwonenden persoonlijk uitgenodigd.
En natuurlijk hebben we de leden van de werkgroep, die de uitgangspunten voor de herinrichting gezamenlijk heeft vastgesteld, ook uitgenodigd.
Ik hoop dat velen gehoor geven aan de uitnodiging en begroet u graag de 27e.

Na de presentatie maken we de plannen openbaar via publicatie op onze website www.meierijstad.nl . U kunt dan ook via de volgende link kennis nemen van de plannen:
https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Verkeer_en_Vervoer/Wegwerkzaamheden_en_verkeersprojecten/Verkeersprojecten/Nieuwe_inrichting_Pastoor_van_Haarenstraat_Mariaheide

Tot slot.
Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan Albert Nooteboom op telefoonnummer
+31 (413) 381 896.

 

Met vriendelijke groet,

Albert Nooteboom
Projectleider Openbaar Gebied.

 

Meierijstad Logo

 

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top