We hebben in de afgelopen maanden al enkele keren gesproken over de leefbaarheid en veiligheid in ons dorp. We vroegen om uw medewerking en gelukkig zijn er al enkele reacties gekomen. Van mensen die een initiatief mee op willen pakken. Dat is heel welkom en ook weer een stimulans om anderen te vragen mee de schouders hier onder te zetten. Wilt u, met name op het gebied van VERKEERSVEILIGHEID in de woonwijken, ook nog aansluiten, dan kunt u nog contact opnemen. Dan kunnen we voor dit belangrijke onderwerp alvast een team vormen, dat aan de slag kan. U kunt ook binnenlopen op onze maandelijkse inloopavond (1e maandag van de maand om 19.30 uur) in D’n Brak. Of iemand aanspreken van het bestuur. Zie www.Mariaheide.nl

In 2018 presenteerde een groep studenten van de HAN in Nijmegen een plan om het terrein tussen D’n Brak en de Maria Ter Heideschool opnieuw in te richten. De Dorpsraad had namelijk in 2017 de HAN gevraagd om een concreet inrichtingsplan voor deze openbare ruimte in het hart van Mariaheide uit te werken. Doelstelling was om een plek te creëren waar het ‘leven in het dorp kan plaatsvinden’. Zoals op de eerste foto te zien is, was dit gebied ook hard aan een opwaardering toe.

In de vorige Heise Krant hebben we aandacht geschonken aan diverse onderwerpen. Eén van de zaken die als een paal boven water staat is het feit dat er in Mariaheide geen tekort is aan mooie initiatieven. WEL AAN MENSEN DIE ZICH IN WILLEN ZETTEN VOOR DEZE INITIATIEVEN!

Oorlog in Oekraïne, torenhoge rekeningen voor gas en elektriciteit, verduurzaming, inflatie, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Aan uitdagingen geen gebrek en die uitdagingen vragen van ons allemaal verandering, aanpassingen in onze manier van leven en doen.

Zondag 6 november, winderig maar droog, waren er door D’n Brouwer (Maria en Bert) 2 mooie routes langs ALLE AED’s in en om Mariaheide uitgezet.

221010 Wandeltocht AED 2022

Wij schreven vorige maand over het Leefbaarheidsonderzoek dat we in het voorjaar hebben gehouden en waaruit een grote betrokkenheid van onze burgers is gebleken. We hebben aangegeven dat we als eerste het thema verkeer en veiligheid willen aanpakken. Zowel in de Pastoor van Haarenstraat als in de wijken. Maar daar hebben we ook u voor nodig!

Op 13 oktober 2022 is de mijmerbank verplaatst. Deze staat nu schuin tegenover de kerk schuin achter de bushalte. Op verzoek van de kerngroep OLV van Goede Raad is deze mijmerbank verplaatst. Op de plaats tussen de kerk en de pastorie moet het oude hek weer teruggeplaatst worden en daar stond nu net de mijmerbank.

Afgelopen zaterdag 17 september 2022 heeft er voor de eerst keer een inzameling van Hard plastic plaatsgevonden in Mariaheide.

In de bijlage de vindt u de volgende documenten.

Verslag van de 51e dorpsraad vegadering

presentatie van de leefbaarheids enquete

Volledig enquete uitslagen

Jaarverslag 2021 - 2022

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top