Afgelopen zaterdag 17 september 2022 heeft er voor de eerst keer een inzameling van Hard plastic plaatsgevonden in Mariaheide.

Aanmelden AED/reanimatie cursus 2022 in de kantine van SCMH, Mr. Schendelerstraat 12 in Mariaheide:

Maandagen 10 en 17 oktober 2022, van 19.30 tot 22.00 uur

In de bijlage de vindt u de volgende documenten.

Verslag van de 51e dorpsraad vegadering

presentatie van de leefbaarheids enquete

Volledig enquete uitslagen

Jaarverslag 2021 - 2022

De dorpsraad heeft in mei een groot onderzoek gehouden onder de inwoners van Mariaheide. Dit om te weten te komen hoe betrokken men is en wat de verschillende leeftijdsgroepen belangrijk vinden.

Op 5 mei werd overal in het land de Vrijheid gevierd. Ook al voelde dat voor velen deze keer dubbel. Reden te meer om over die Vrijheid te praten. Dat kon goed onder het nuttigen van een maaltijd, vond de gemeente Meierijstad.

Als dorpsraad zijn wij zeer geïnteresseerd in de leefbaarheid in ons dorp Mariaheide. We willen ons daar steeds voor inzetten en waar mogelijk verbeteren.

De werkgroep GDW kijkt met veel tevredenheid terug op de collecteweek voor de goede doelen. Het fantastisch mooi bedrag van maar liefst € 10.269 is alleszeggend over de bereidwilligheid van u om aan de collecteweek mee te doen. Hartelijk dank hiervoor en dat is natuurlijk ook een dank namens de 15 goede doelen.

Elke inwoner van Mariaheide heeft waarschijnlijk zijn eigen idee bij een leefbaar Mariaheide. Voor de één betekent leefbaarheid: de aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals scholen, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, een schone omgeving (geen hondenpoep of zwerfafval), groen, veilige wegen en openbaar vervoer.
Voor een ander heeft leefbaarheid juist meer te maken met een gevoel, geborgenheid, aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen!

Afgelopen zaterdag 19-03-2022 was het nationale Opschoondag. Overal in het land trokken mensen erop uit om in hun eigen buurt zwerfvuil te verzamelen. Zo ook in Mariaheide.

De laatste tijd ontvangen wij steeds vaker klachten die te maken hebben met overlast veroorzaakt door niet opgeruimde hondenpoep. Hondenpoep in de berm voor het huis, hondenpoep in de straat, hondenpoep in de
tuin, en zelfs hondenpoep op Bertje’s Wij en in de speeltuinen van de kinderen. Bertje’s Wij en de speeltuinen voor de kinderen zijn plekken waar gespeeld, gevoetbald en gerecreëerd wordt
door kinderen en volwassenen. Dit zijn géén uitlaat- en uitrengebieden!

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top