Ook op het kerkplein van Mariaheide werd op 5 mei een Vrijheidsmaaltijd aangeboden. Het weer was wat onbestendig, maar we hebben het gelukkig toch droog gehouden. Mede dankzij de kraam van de gemeente.

Beste ‘nieuwe’ inwoner van Mariaheide. Misschien woont u nog maar pas in uw nieuwe huis of al wat langer.

Het zal u niet ontgaan zijn dat Mariaheide een Eco Wadi / Pluktuin rijker is. Er is met man/vrouw en macht gewerkt aan dit geweldig mooie initiatief, mede ondersteund door de Dorpsraad Mariaheide.

De collecteweek van Goede Doelen Mariaheide is zeer succesvol verlopen, wat heeft geresulteerd in een totaal opbrengst van: € 11.155,50 !

Jawel, hij komt er weer aan. Onze Welkomstdag. Na een paar ‘droge’ jaren, niet in de laatste plaats dankzij corona, durven we het weer aan! In 2019 hebben we deze gezellige middag voor het laatst kunnen houden.

Niet dat er geen zwerfvuil ligt langs onze straten en wegen. Natuurlijk hebben we daar ook last van. Zeker langs de verbindingswegen met Veghel en Uden en vooral langs de Stadsontsluitingsweg naar de A-50. Toch moet het opvallen dat over het algemeen onze straten er netjes bij liggen.

Op initiatief van de Dorpsraad is er een fraaie plaquette geplaatst op het Dobbelsteenplein.

Aan de hand van de uitkomst van de vorig jaar uitgevoerde leefbaarheidsenquête blijkt dat er behoefte is binnen Mariaheide aan een ontmoetingsplek, meer groen en activiteit.
Naar aanleiding hiervan hebben een aantal bewoners van Mariaheide de handen ineengeslagen. Zij willen op een ecologisch verantwoorde manier vergroening en verduurzaming combineren met biodiversiteit. Dit in de vorm van een Eco Wadi / Pluktuin op de Ringoven aangrenzend aan de Versantvoortstraat.

 

We hebben in de afgelopen maanden al enkele keren gesproken over de leefbaarheid en veiligheid in ons dorp. We vroegen om uw medewerking en gelukkig zijn er al enkele reacties gekomen. Van mensen die een initiatief mee op willen pakken. Dat is heel welkom en ook weer een stimulans om anderen te vragen mee de schouders hier onder te zetten. Wilt u, met name op het gebied van VERKEERSVEILIGHEID in de woonwijken, ook nog aansluiten, dan kunt u nog contact opnemen. Dan kunnen we voor dit belangrijke onderwerp alvast een team vormen, dat aan de slag kan. U kunt ook binnenlopen op onze maandelijkse inloopavond (1e maandag van de maand om 19.30 uur) in D’n Brak. Of iemand aanspreken van het bestuur. Zie www.Mariaheide.nl

In 2018 presenteerde een groep studenten van de HAN in Nijmegen een plan om het terrein tussen D’n Brak en de Maria Ter Heideschool opnieuw in te richten. De Dorpsraad had namelijk in 2017 de HAN gevraagd om een concreet inrichtingsplan voor deze openbare ruimte in het hart van Mariaheide uit te werken. Doelstelling was om een plek te creëren waar het ‘leven in het dorp kan plaatsvinden’. Zoals op de eerste foto te zien is, was dit gebied ook hard aan een opwaardering toe.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top