De laatste tijd ontvangen wij steeds vaker klachten die te maken hebben met overlast veroorzaakt door niet opgeruimde hondenpoep. Hondenpoep in de berm voor het huis, hondenpoep in de straat, hondenpoep in de
tuin, en zelfs hondenpoep op Bertje’s Wij en in de speeltuinen van de kinderen. Bertje’s Wij en de speeltuinen voor de kinderen zijn plekken waar gespeeld, gevoetbald en gerecreëerd wordt
door kinderen en volwassenen. Dit zijn géén uitlaat- en uitrengebieden!

Het komt steeds vaker voor dat bewoners van Mariaheide in hondenpoep trappen en dat kinderen het huis in lopen met hondenpoep onder hun schoenen of aan hun kleding. Het is asociaal, vies, onhygiënisch en één van
de grootste ergernissen bij inwoners van de gemeente Meierijstad. Hoewel dit bekend mag worden geacht bij iedere inwoner van Mariaheide, is het helaas toch noodzakelijk de hondenbezitters onder ons te wijzen op hun plichten.

Hondenuitlaatroute Mariaheide

Melding Woon- en leefgebieden
Graag maken wij u attent op de app “MijnGemeente”. De gemeente spoort inwoners aan met deze app melding te maken van bijvoorbeeld overlast door hondenpoep. Zo krijgt de gemeente beter zicht in de locatie en omvang van het probleem. Meer informatie over de app “MijnGemeente” is te vinden op de volgende website; www.meierijstad.nl/Contact/Melden/Melding_woon_en_leefomgeving/MijnGemeente_app

Laten wij ons allen blijven inzetten voor een fijn, veilig en gezond woon- en leefklimaat voor alle inwoners van Mariaheide.

 

Informatie uit de Algemene Plaatselijke Verordening Meierijstad
(De meest relevante bepalingen, worden onderstaand genoemd)


Artikel 2:58 Loslopende honden
Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

a. Op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of
speelweide;
b. Binnen de bebouwde kom op de weg, indien de hond niet is aangelijnd, mits door het college
aangewezen;


Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

1. Degene die zich met een hond op een openbare weg begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de
uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.

Artikel 2: Draagplicht ruimmiddel


1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden zich met die hond te bevinden op een openbare
plaats zonder een middel dat dient tot het opruimen van hondenuitwerpselen.
2. De eigenaar of houder die zich met de hond op een openbare plaats bevindt, is verplicht het
ruimmiddel op eerste vordering van de met toezicht op de naleving van dit artikel belaste ambtenaren
te tonen.


De gemeente Meierijstad is samen met vele andere gemeenten druk bezig beleid te bepalen met betrekking tot bijvoorbeeld de handhaving van genoemde artikelen. Het spreekt voor zich dat het lastig is om te
controleren welke hondeneigenaren zich niet aan de regels houden. Verschillende gemeentes zijn de mogelijkheid aan het onderzoeken om via een DNA-test van de hondenpoep de eigenaar van de hond te
achterhalen. Tevens zal een boete van € 140,00 worden opgelegd indien een hondenbezitter wordt betrapt als hij zich niet houdt aan de opruimplicht.
InformatieNieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top