Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

Elke inwoner van Mariaheide heeft waarschijnlijk zijn eigen idee bij een leefbaar Mariaheide. Voor de één betekent leefbaarheid: de aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals scholen, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, een schone omgeving (geen hondenpoep of zwerfafval), groen, veilige wegen en openbaar vervoer.
Voor een ander heeft leefbaarheid juist meer te maken met een gevoel, geborgenheid, aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen!

 

Dit laatste is eenvoudig te bereiken door simpelweg een beetje rekening met elkaar te houden, een stukje inlevingsvermogen en wederzijds respect. En uiteraard ook door overlast te vermijden door zich aan regels te houden. Hieronder valt onder meer het zich houden aan de voorgeschreven snelheid, wat in veel wijken niet gebeurt. Vaak zijn het de eigen bewoners, die hard rijden.
Daarbij hoort ook honden aangelijnd laten en ze uitlaten op de aangewezen plekken in plaats van in speeltuinen en bermen. Voor veel mensen een doorn in het oog.

Het lijken simpele dingen maar soms leiden juist deze kleine dingen tot enorme frustratie voor sommige mensen en daar wordt niemand beter van. Gelukkig wonen wij in Mariaheide, een hechte gemeenschap van ongeveer 1600 mensen, die elkaar steunen wanneer dat nodig is. Die hallo zeggen wanneer ze elkaar tegenkomen op straat, een praatje maken en beseffen dat het hier ‘goed toeven is’ – samen houden we dat zo, dank hiervoor!

Mariaheide verandert, meer huizen (plannen voor Ringoven 2), snel internet (glasvezel) maar onze normen en waarden blijven gelijk. Samen het beste maken van een dorp waar we trots op zijn en waar we samen investeren in de toekomst, betere wegen (een vernieuwing van de Pastoor van Haarenstraat in de planning), eindelijk weer een kermis voor de liefhebbers onder ons. Samen werken aan een geweldig en leefbaar Marieheide, daar staan we voor.

Uw Dorpsraad

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top