Aanmelden AED/reanimatie cursus 2022 in de kantine van SCMH, Mr. Schendelerstraat 12 in Mariaheide:

Maandagen 10 en 17 oktober 2022, van 19.30 tot 22.00 uur

Kosten zijn € 40,--. Hierin is alles begrepen: cursus, lesboekje, examen.
Vervolgens kost een herhalingsles € 15,--. Deze is één avond per jaar en duurt 2,5 uur.
De kosten kun je bij bijna alle zorgverzekeraars indienen en krijg je dan terug.
Hannie van Teeffelen en Rens Parker-Verhoeven gaan deze cursus verzorgen.

Indien de kosten niet worden vergoed door de zorgverzekeraar, worden voor de leden
van SCMH de kosten betaald door SCMH.

S.v.p. onderstaande gegevens mailen / sturen naar Marie-José van de Graaf, Struikhei 16,
Mariaheide of onder vermelding van “Cursus 2022 AED”

U kunt hier het formulier downloaden

Hebt u nog vragen dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Marie-Jose, tel. 06-26646866.

 

Aanmelding cursus AED/reanimatie 10 en 17 oktober 2022

Naam: ……………………………………………………………………………………………………….…………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer / mobiele nummer: ………………………………………………………………………………….

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top