We hebben in de afgelopen maanden al enkele keren gesproken over de leefbaarheid en veiligheid in ons dorp. We vroegen om uw medewerking en gelukkig zijn er al enkele reacties gekomen. Van mensen die een initiatief mee op willen pakken. Dat is heel welkom en ook weer een stimulans om anderen te vragen mee de schouders hier onder te zetten. Wilt u, met name op het gebied van VERKEERSVEILIGHEID in de woonwijken, ook nog aansluiten, dan kunt u nog contact opnemen. Dan kunnen we voor dit belangrijke onderwerp alvast een team vormen, dat aan de slag kan. U kunt ook binnenlopen op onze maandelijkse inloopavond (1e maandag van de maand om 19.30 uur) in D’n Brak. Of iemand aanspreken van het bestuur. Zie www.Mariaheide.nl

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top