Aan de hand van de uitkomst van de vorig jaar uitgevoerde leefbaarheidsenquête blijkt dat er behoefte is binnen Mariaheide aan een ontmoetingsplek, meer groen en activiteit.
Naar aanleiding hiervan hebben een aantal bewoners van Mariaheide de handen ineengeslagen. Zij willen op een ecologisch verantwoorde manier vergroening en verduurzaming combineren met biodiversiteit. Dit in de vorm van een Eco Wadi / Pluktuin op de Ringoven aangrenzend aan de Versantvoortstraat.

 

Wat houdt het in…

Dit stukje land zal in de komende maanden door vrijwilligers omgetoverd worden tot een mooie wandel- en ontmoetingsplek. Er is nauw samengewerkt met de gemeente en inmiddels is al het nodige geregeld en kan er worden begonnen aan de uitvoering. Overigens wordt er ook een pad aangelegd wat rolstoel- en rollatorvriendelijk is, zodat iedereen kan genieten van het mooie inheemse groen.

Naast een prachtig stukje groen en de mogelijkheid te genieten van diverse soorten fruit is er ook gedacht aan het bevorderen van de biodiversiteit en de natuurlijke opname van regenwater. Onderdeel van de aanleg van de Eco Wadi is namelijk ook het ontkoppelen van het regenwater van het riool. Ook dit is afgestemd in nauwe samenwerking met Gemeente Meierijstad en de betrokken instanties.

Wanneer zal er wat gedaan worden…
We starten in de komende weken met de werkzaamheden. Aangezien dat alles zoveel mogelijk gedaan wordt in eigen beheer onder het toeziend oog van de gemeente zal er met name in het weekend gewerkt worden. De direct omwonenden zullen hier geen last van ondervinden, er wordt gewoon stevig getuinierd!

Onderstaand ontwerp van de Eco Wadi geeft u alvast een beetje een idee hoe deze nieuwe aanwinst voor Mariaheide eruit komt te zien. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen en waar u terecht kunt met vragen en suggesties. We doen dit samen, vele handen maken licht werk. Ook al zal er uiteraard gebruik gemaakt gaan worden van speciaal afgestemde machines, handjes, vrijwilligers of geïnteresseerden zijn altijd welkom. Wij zullen in de volgende editie van de Heise krant aandacht besteden aan het hoe, wat en waar. En hoe u in contact kunt komen met de initiatiefnemers.

230118 presentatie V2 1

• Natuurlijke uitstraling
• Infiltratie hemelwater
• Ecologische uitbreiding


o Insectenhotel
o Oude boomstammen, boomstronken, takkenril
o Inheemse kruidenmengsels
o Inheemse beplanting


• Doortrekken aanwezige beplanting (knotwilgen, fruitbomen)
• Stimuleren ontmoetingen


o Toegankelijk, voetpad (half verharding),
o rolstoelvriendelijk
o Pluktuin, (kruiden en vruchten)
o Zitbank

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top