Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

Belangrijk: Inloopavond nieuwbouw Van Haarenstaete


Voorafgaande aan de openbare dorpsraadsvergadering op 27 mei a.s. zal in dorpshuis D’n Brak om 19.00 uur een informatiebijeenkomst worden gehouden over de nieuwbouwplannen van Amaliazorg Van Haarenstaete. Deze betreffen een nieuwe vleugel achter het bestaande klooster, gesitueerd aan de Hintelstraat/Kruisstraat. Het bestuur van Amaliazorg en Adviesbureau Planpartners nodigen belangstellenden uit kennis te nemen van de plannen en vragen te stellen.

Uitnodiging
Openbare Dorpsraadsvergadering


De Dorpsraad nodigt alle inwoners van Mariaheide van harte uit de 53e openbare vergadering bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in dorpshuis D’n Brak op maandag 27 mei, aanvang 20:30 uur.
In deze openbare vergadering kijken we terug op de activiteiten van afgelopen jaar en de status van de lopende projecten


Agenda:
1. Opening door voorzitter Henri van Zeeland
2. Verslag 52e openbare vergadering van 22 mei 2023. Dit kunt u teruglezen op Openbare vergaderingen - Mariaheide -
3. Jaarverslag mei 2023 – mei 2024
4. Voortgang projecten


a. Reconstructie Pastoor van Haarenstaart.
b. Krachtig Groen Hart Mariaheide.
c. Uitbreiding Steenoven II fase II.
d. Snelfietsroute


5. Pauze: Opgeven vragen voor de rondvraag
6. Presentatie: Nieuw afvalinzamelingsysteem Meierijstad – Proef Mariaheide
7. Beantwoording van de rondvraag.
8. Sluiting


Kijk op https://mariaheide.nl/dorpsraad voor het verslag en het laatste nieuws.
Wij rekenen op een grote opkomst. Om onze toekomst gestalte te geven hebben we u en uw ideeën hard nodig.


Met vriendelijke groet
Dorpsraad Mariaheide

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top