Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

Op 6 september 2020 vierde het Hei’s Archief haar koperen jubileum. Het is al weer 12 ½ jaar geleden dat een paar mensen met een echt ‘Hei’s’ hart het initiatief namen voor een eigen heemkundeclub. Het gebeurde naar aanleiding van het eeuwfeest van de parochie, toen een grote foto-expositie werd gehouden. De leden van de nieuw opgerichte stichting waren vanaf dat eerste uur: Gerard van Asseldonk, die al jarenlang een privécollectie beheerde, Gerard Hermes, Maria Raijmakers, Harry van Zutphen en Wilma van de Laar. Enkele jaren geleden heeft Marlène van Esch zich bij hen aangesloten.

In de afgelopen jaren is er veel werk verzet. Natuurlijk zijn er enorm veel foto’s, en andere documenten verzameld, waarvan de meesten intussen zijn gedigitaliseerd.

Vele krantenknipsels zijn er al vanaf 1907. Dankzij enkele fanatieke krantenknipselverzamelaars’ heeft het Hei’s Archief de beschikking over vrijwel alle krantenknipsels vanaf 1975.

We krijgen met grote regelmaat materiaal aangeboden, soms ook uit erfenissen. Ook bidprentjes worden door ons verzameld, speciaal van mensen die binding hadden met Mariaheide.

In 2010 zijn we gestart met de serie boerderijen en huizen van vóór 1940. De beschrijvingen beslaan niet alleen de huizen en hun geschiedenis, maar vooral ook de families, die er gewoond hebben. Hiervoor doen we altijd een beroep op mensen, die nu de huizen bewonen of er eerder hebben gewoond. Fijn dat we zoveel medewerking krijgen. De verhalen verschijnen maandelijks in de Heise Krant en in tweede instantie op de website www.mariaheide.nl onder de knop Hei’s Archief, Geschiedenis van huizen en boerderijen.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top