Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

De viering van het 75-jarig bestaan in 1981 en het 100-jarig bestaan in 2006 van de parochie Mariaheide en de uitgave van het boek “Mariaheide een kleine honderd jaar” in 2006 leverden veel historisch materiaal op.
Er ontstond een omvangrijke verzameling foto’s en documenten over de geschiedenis van Mariaheide. Om dit materiaal veilig te stellen en de continuïteit in de Heise geschiedschrijving te waarborgen, werd het plan opgevat om de verzameling onder te brengen in een stichting. Dankzij de financiële ondersteuning van de Stichting Dorpsfeest Mariaheide kon op 5 maart 2008 de Stichting Hei’s Archief opgericht worden.

Op dit moment bestaat het bestuur van Hei’s Archief uit:

 • Gerard van Asseldonk, voorzitter
 • Wilma van de Laar-Verkuijlen, secretaris
 • Gerard Hermes, penningmeester
 • Maria Raijmakers-Schepens, lid
 • Harrie van Zutphen, lid
 • Marlène van Esch, lid

Wat doet Hei’s Archief?

 • vastleggen en bewaren op papier en digitaal van historisch materiaal over Mariaheide.
 • onderzoek doen naar de geschiedenis van een huis of boerderij en hierover publiceren in de Heise Krant.
 • samenstellen van fototentoonstellingen in de hal van D’n Brak.
 • verzorgen van publicaties op de website www.Mariaheide.nl.
 • informatie verstrekken over de geschiedenis van Mariaheide aan belanghebbenden en belangstellenden.
 • medewerking verlenen aan de werkgroep die boeken schrijft over Heise thema’s, zoals ‘Mariaheide, een kleine honderd jaar’, ‘In naam van De Vader’(Willem Vissers) en ‘Klein in een wereldoorlog 2014 en 2019’.

Wat kunt u voor ons betekenen?

U kunt bewaren en eventueel aan het Hei’s Archief afstaan:

 • bidprentjes
 • oude foto’s, dia’s en filmpjes van Mariaheide
 • oude foto’s van school, kermis, verenigingen, uw huis en uw familie
 • familieboeken
 • documenten en akten

Als u foto’s of documenten liever niet afstaat, dan kunt u deze door ons laten scannen of kopiëren.

Hei’s Archief heeft geen eigen inkomsten en is afhankelijk van giften en subsidies. Het kerkbestuur heeft voor de opslag van het historisch materiaal het Koetshuis ter beschikking gesteld. De laatste jaren doet Hei’s Archief ook mee aan Rabo Clubsupport.

De volgende boeken zijn nog te koop bij Hei’s Archief:

 • “Maria-Heide een kleine honderd jaar”, prijs € 15,00
 • “In de naam van De Vader” (Willem Vissers), prijs € 2,50
 • “Klein in een wereldoorlog, Mariaheide 75 jaar bevrijd”, prijs € 15,00

Hei’s Archief vergadert iedere donderdag van 9.30 tot 11.30 uur in het Koetshuis, Pastoor van Haarenstraat 38 in Mariaheide.
U bent van harte welkom. De koffie staat klaar!

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top