Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

De opbouw van onze organisatie is als volgt:

Onze geloofsgemeenschap valt onder de H. Franciscusparochie samen met de geloofsgemeenschappen van Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Veghel en Zijtaart.

Parochiebestuur H. Franciscusparochie

Het parochiebestuur heeft de taak de parochiële gebouwen en financiën goed te beheren en onderhoudt contacten met het bisdom, het dekenaat, regio zuid en de gemeente. De leden van het bestuur worden telkens voor een periode van 4 jaar benoemd door de Bisschop van 's-Hertogenbosch.

Kerngroep

In de volledige samenstelling zijn zij het dagelijks bestuur van de geloofsgemeenschap Mariaheide. Deels beleidsmatig en deels praktisch gericht. De "kleine" groep komt 1 x per 2 weken op maandagochtend van 09.00 tot 10.00 uur bijeen in het Koetshuis om lopende zaken te bespreken. Voor uw vragen maar ook uw opmerkingen over wat onze kerk aangaat, kunt u bij hen terecht. De volledige kerngroep komt 1 x per 2 maanden bij elkaar om naast de zaken uit de geloofsgemeenschap ook de belangrijkste zaken uit de parochie te bespreken. Daarnaast is het onderhoud van de kerk en omgeving ook telkens een punt van aandacht.

Beheerder van het kerkhof

Deze persoon valt onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur en verzorgt de grafakte en de financiële afwikkeling van de grafrechten. Het Reglement Begraafplaats is bij de beheerder verkrijgbaar. In dit reglement staan allerlei regelingen en afspraken over het begraven worden op onze begraafplaats. De grafrechten zijn in eerste instantie voor 20 jaar. Hierna zijn de rechten voor een periode van telkens 10 jaar te verlengen.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top