De opbouw van onze organisatie is als volgt:

Onze geloofsgemeenschap valt onder de H. Franciscusparochie samen met de geloofsgemeenschappen van Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Veghel en Zijtaart.

Parochiebestuur H. Franciscusparochie

Het parochiebestuur heeft de taak de parochiële gebouwen en financiën goed te beheren en onderhoudt contacten met het bisdom, het dekenaat, regio zuid en de gemeente. De leden van het bestuur worden telkens voor een periode van 4 jaar benoemd door de Bisschop van 's-Hertogenbosch.

Kerngroep

In de volledige samenstelling zijn zij het dagelijks bestuur van de geloofsgemeenschap Mariaheide. Deels beleidsmatig en deels praktisch gericht. De "kleine" groep komt wekelijks op maandagochtend van 09.00 tot 10.00 uur bijeen in het Koetshuis om lopende zaken te bespreken. Voor uw vragen maar ook uw opmerkingen over wat onze kerk aangaat, kunt u bij hen terecht.

Beheerder van het kerkhof

Deze persoon valt onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur en verzorgt de grafakte en de financiële afwikkeling van de grafrechten. Het Reglement Begraafplaats is bij de beheerder verkrijgbaar. In dit reglement staan allerlei regelingen en afspraken over het begraven worden op onze begraafplaats. De grafrechten zijn in eerste instantie voor 20 jaar. Hierna zijn de rechten voor een periode van telkens 10 jaar te verlengen.