De gemeente Meierijstad is benieuwd naar het sport- en beweeggedrag van haar inwoners. Daarom heeft de gemeente het Mulier Instituut gevraagd hier onderzoek naar te doen.


Voor een passend sport- en beweegaanbod

Bij een grote groep jonge kinderen, oudere kinderen en volwassenen in Meierijstad valt deze of volgende week een brief op de mat met daarin het verzoek om deel te nemen aan een online enquête. Hierin wordt hen gevraagd op welke manier en in welke mate zij gebruik maken van de vele mogelijkheden die er nu al zijn. Ook vraagt de gemeente naar hun sportbehoeften, de redenen om te sporten en bewegen, de sportbelemmeringen en de manier waarop ze zich oriënteren. De uitkomsten wil de gemeente gebruiken om nog beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de inwoners op het gebied van sporten en bewegen.


Wethouder sport Johan van Gerwen: “We willen een gemeente zijn waarin sport toegankelijk is voor iedereen, een groot deel van de inwoners ook daadwerkelijk aan sport doet en beweegt. Daarvoor zij we als gemeente, in samenwerking met sporters, verenigingen en maatschappelijke partijen, voortdurend in beweging om nieuwe inzichten en innovaties in het sport- en beweegaanbod te verwerken. We vinden het belangrijk dat Meierijstad sportief in beweging is omdat we geloven in de kracht van sport! Door sport en bewegen staan nog meer inwoners gezonder en hierdoor ook prettiger en actiever in het leven.”


Enquête
De enquête is een steekproef onder alle inwoners. Niet alle inwoners krijgen dus een enquête. De resultaten helpen mee om te bepalen waar, op welke onderdelen en op welke manier het sport- en beweegaanbod in Meierijstad verbeterd kan worden. Een hoge respons is dus belangrijk. Om dit te stimuleren worden zwembadkaartjes verloot onder de deelnemers. Het Mulier instituut gaat vertrouwelijk om met de antwoorden in het onderzoek.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top