Tijdens een drukbezochte avond in De Brink in Eerde bezochten afgelopen dinsdag zo’n 150 mensen de voorstelling “Ach, die lieve oudjes”. Mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers uit de zorg en andere geïnteresseerden luisterden naar de uiteenzetting over de verschillende fases van dementie en hoe hiermee om te gaan.

Op ludieke wijze werd een en ander verduidelijkt. Hierna konden mensen vragen stellen en ontstonden waardevolle gesprekken.
Alzheimer Café Uden-Veghel en Alzheimer Café Schijndel organiseerden gezamenlijk deze avond uit gelde van de Rabo ClubSupport.
In Nederland hebben momenteel 290.000 mensen de diagnose dementie de schatting is dit tot 2050 zal oplopen naar 620.000 mensen door de huidige vergrijzing. Zorg voor mensen met dementie is erg ingrijpend. We staan als samenleving voor een uitdaging om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis een waardevol en zinvol leven te bieden en hun mantelzorgers hierbij te ondersteunen.
Daarom organiseert Alzheimer Café Uden-Veghel iedere maand een Alzheimer Café voor mensen met dementie en hun naasten. Een ontmoetingsplek voor tips en informatie over (omgaan met) dementie. Waar je antwoord krijgt op vragen, ervaringen uitwisselt met lotgenoten en ruimte hebt voor sociaal contact.
Het eerstvolgend Café is op 20 december in “Eigen Herd” in Uden. Het thema is “Omgaan met gedragsveranderingen”.
Voor meer informatie;
www.alzheimer-nederland.nl/regios/noordoost-brabant en contact via email:

 

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top