Er is veel vraag naar woonruimte in Meierijstad. Samen met woningbouwcorporaties en marktpartijen wil gemeente Meierijstad de juiste woningen bouwen om er voor te zorgen dat iedereen passend en betaalbaar kan wonen. Om dit te realiseren is het belangrijk te weten wat de woonwensen zijn. In februari 2019 is voor de laatste keer een dergelijk onderzoek uitgevoerd voor de gemeente Meierijstad.

 Wethouder Rik Compagne: “De gemeente doet samen met buurtgemeenten onderzoek naar de woonwensen van haar inwoners. We vinden het voor het maken van bouwplannen belangrijk te weten of de inwoners tevreden over hun huidige woning. Zijn er misschien verhuisplannen? Waar en hoe zou men dan willen wonen? Dit zijn belangrijke vragen die ons inzicht geven en waarvan we de resultaten meenemen in de nieuw op te stellen woonvisie voor Meierijstad”.

Iedereen kan meedoen
Alle inwoners van 18 jaar en ouder die in gemeente Meierijstad wonen, kunnen meedoen. Deze week ontvangen steekproefsgewijs ruim 17.000 inwoners (waarvan 3.651 starters, die nog geen zelfstandige woonruimte hebben) een brief met een link naar de vragenlijst. Inwoners die geen brief ontvangen kunnen de vragenlijst invullen via www.meierijstad.nl/woonwensenonderzoek

Wat gebeurt er met de resultaten?
Onderzoeksbureau Research2Evolve voert dit onderzoek voor de gemeente uit. De uitkomsten van het onderzoek staan later dit jaar op de website van de gemeente. De gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of het woonbeleid en het woningbouwprogramma moeten worden aangepast. Dit wordt concreet vertaald in de woonvisie die nu wordt opgesteld. Daarnaast komen ook de resultaten van 10 andere omliggende gemeentes beschikbaar. De resultaten van al deze gemeenten worden gebruikt in de regionale samenwerking. Door met alle gemeenten eenzelfde onderzoek uit te voeren zijn gegevens met elkaar vergelijkbaar.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top