Nieuwsbrief 
juli/augustus 2023

 

Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden,  


Beste ouders en verzorgers,
 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We hebben al een aantal zonnige dagen achter de rug. Laten we hopen dat de kinderen in de vakantie ook kunnen genieten van het buitenleven! 

Afgelopen schooljaar zijn we gestart met een pilot op de locaties `t Ven Start en de Ark Start met verlengde tijden die aansluiten bij de schooltijden. Komend schooljaar gaan we op meerdere locaties inventariseren of verlengde tijden voor één of meerdere dagdelen aansluit op uw behoefte. In de ochtend blijft dan het peuterspeelzaal programma aangeboden, in de middag is er geen gestructureerd programma meer, maar tijd voor een rustmoment en veel vrij spel. 

Nog een belangrijk weetje: Nicolaas Start gaat in Boerdonk na de zomervakantie starten met dagopvang 0-4 jaar. Naast peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, vanaf 4 september ook dagopvang af te nemen. 

Komend schooljaar willen we graag de ouders uitnodigen om een actieve bijdrage te leven aan onze nieuwsbrief. Misschien heeft u een leuke hobby, waar u graag over vertelt, misschien heeft u een bijzonder beroep dat interessant is om meer over te weten. Misschien wilt u wat vertellen over hoe uw kind het ervaart op de peuterspeelzaal. Alles is mogelijk. We gaan u actief benaderen, Dat hoeft uiteraard niet alleen door geschreven tekst. Dat kan op verschillende manieren. Beeldmateriaal, een vlog e.d. hierin bent u vrij. Wij zijn nu al benieuwd naar de inzendingen. 

Namens het hele team van Verdi Start, bedanken wij u weer voor uw vertrouwen in ons team en wensen u een hele fijne zomervakantie. 
  
Met vriendelijke groet

Adrie van Baar
Teamleider Verdi Start

 

Verdi bouwt aan nieuw kindcentrum "Campus Buitenwijs" 

Verdi heeft, net als collega-stichting SAAM, een verzoek ingediend om een basisschool te mogen stichten in de nieuwe wijk Veghels Buiten. Wij informeren u graag over deze kans. Op de website staan de eerste stappen en de denkrichting beschreven over het nieuwe kindcentrum ‘Campus Buitenwijs’. Ook vragen wij uw steun bij dit initiatief, lees hier verder 

 

Vlinders in de klas!


Op de Bunders Start doen de peuters mee aan het project 'Vlinders in de klas' van de Vlinderstichting. Ze leren en zien in het echt hoe het Koolwitje zich ontwikkelt van eitje tot vlinder. Iedere dag is het weer spannend wat er te zien is in de vlinderbak! In het boek 'Zeg kleine vlinder...waar kom jij vandaan?' lezen ze over Koolwitje Fladder die eerst zelf uitgroeit tot een vlinder en daarna zelf ook eitjes legt. In de ontdekbak kunnen de peuters een sorteerspel doen. Buiten op het speelplein doen ze het fladderen van een vlinder na. En aan het einde van het project... zijn de Bunders Start peuters zélf ook veranderd in prachtige vlinders!

 

Leuke activiteiten!Klik hier voor een overzicht vande zomeractiviteiten in Meierijstad!

 
 

Verdi Start locaties ontvangen
“Groen licht verkeerslabel” 


Tijdens een feestelijke ceremonie heeft de wethouder van Meierijstad (o.a. Verkeer) Dhr J. van Burgsteden, het “groen licht verkeerslabel” uitgereikt aan acht locaties van Verdi Start. Dit label is een erkenning voor de inspanning van de locaties: Empel Start, Ven Start, Maria Start, Maria ter Heide Start, Nicolaas Start, Antonius Start, Bernadette Start en Vijfmaster Start. De overige locaties van Verdi Start hebben al eerder een label behaald. Hierdoor zijn alle Verdi Start peuterspeelzaal gecertificeerd!

Verdi Start vindt het belangrijk om de veiligheid in het verkeer te bevorderen en kinderen op peuterleeftijd al bewust te maken van de gevaren in het verkeer en hen leren hoe zij veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Daarnaast wil Verdi Start ook de ouders betrekken bij het thema verkeersveiligheid, en tips geven over het veilig vervoeren van kinderen in de auto en op de fiets. Het behalen van het “groen licht verkeerslabel” is geen gemakkelijke taak. Het vereist een aanzienlijke inzet en tijd om de portfolio`s van elke locatie te vullen met relevante activiteiten.

Onder begeleiding van Edux is het label behaald. Het uiteindelijke doel van Verdi Start is om alle peuters bewust te maken van het belang van veilig verkeer. Door middel van educatieve activiteiten en spelletjes leren de kinderen over verkeersregels, mogelijke gevaren en hoe zij veilig kunnen oversteken. Dit helpt hen om straks zelfstandig en veilig deel te nemen aan het verkeer.

 
 
 

Geniet van de zomervakantie!

Verdi Start is gesloten van maandag 17 juli tot en met  vrijdag 25 augustus 2023.  

 

Website

Website

Email

Email

Facebook

Facebook

Adres


Stadhuisplein 98
5461 KS  Veghel

Contact


T  0413 - 29 80 82
E 

 

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top