Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

 
 
Beste lezer,

Dit is de 6e nieuwsbrief over de snelfietsroute Uden-Veghel. Sinds de laatste nieuwsbrief zijn flinke stappen gemaakt in de realisatie van de snelfietsroute. In september jl. is aannemer Heijmans namelijk gestart met de uitvoering van het deel Kern Veghel van de snelfietsroute. In 2024 gaan deze werkzaamheden verder en op vrijdag 12 januari 2024 vindt een inloopavond plaats voor alle geïnteresseerden. Ook starten we begin 2024 met de aanbestedingsprocedure voor het vinden van een aannemer voor de aanleg van het gedeelte in Mariaheide vanaf de Nieuwe Veldenweg nummer 14 via de Hondsrogstraat in oostelijke richting tot de gemeentegrens Maashorst. Zo komen we stapje voor stapje, samen met u, steeds dichter bij een snelfietsroute tussen Veghel en Uden. In deze nieuwsbrief lichten we deze stappen verder toe.
 
De snelfietsroute Uden-Veghel verbindt straks de woon-, werk- en centrumgebieden van de gemeenten Meierijstad en Maashorst voor fietsers, evenals de natuurgebieden het Groene Woud en de Maashorst. Wij hopen zo nog meer mensen te stimuleren om te fietsen en de auto vaker te laten staan. Zo draagt de snelfietsroute bij aan de aan de bereikbaarheid van onze gemeente, de gezondheid van onze inwoners en de luchtkwaliteit in onze regio.

Jan van Burgsteden,
Wethouder ruimtelijke ordening en infrastructuur
 
Waar staan we nu?
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben toegelicht hanteren we een gefaseerde aanpak. Hierbij leggen we de snelfietsroute in drie delen aan:
  • Deel Kern Veghel (Midden): dit is de route vanaf Gazellepad (aansluiting De Amert) via de nieuwe brug over de Aa, Burgemeester Schrevensingel, Geerbosch, Parallelweg Noord, Spoorven, Rietven, Moerven en Turfven;
  • Deel Mariaheide (Noord): dit is de route vanaf het Turfven via een ondertunneling van de Udenseweg parallel aan het Duits Lijntje naar de Nieuwe Veldenweg en Hondsrogstraat. Daar sluit de route ter hoogte van De Corridor aan op de snelfietsroute richting centrumring Uden;
  • Deel De Dubbelen (Zuid): de precieze route bekijken we opnieuw. Dat heeft te maken met prijsontwikkelingen, onzekerheden rondom de N279 Veghel-Asten en de grote geraamde meerkosten voor de verplaatsing van de Gazellebrug. Een alternatief is handhaving van de huidige fietsbrug en dan via het Gazellepad en de Edisonweg richting De Dubbelen.
 
 
Start aanleg snelfietsroute deel Veghel
 
In september jl. is aannemer Heijmans gestart met de aanleg van het deel Kern Veghel. Van september tot december is het deel Gazellepad aangepakt vanaf de nieuwe brug over de Aa tot de aansluiting De Amert; inclusief de reconstructies van de tussenliggende kruigingen over Dorshout en de Pater van den Elsenlaan. De aannemer moet nog een aantal zaken afronden, zoals bijvoorbeeld de markering. Maar afgezien daarvan kunnen fietsers zich hier al op een breed en comfortabel fietspad verplaatsen! 

Eind januari 2024 gaan de werkzaamheden verder voor het resterende gedeelte van deel Kern Veghel. In deze fase legt Heijmans de snelfietsroute aan in Geerbosch, Spoorven, Rietven, Moerven en Turfven; Zij reconstrueert ook de tussenliggende kruispunten op de Busselbundersweg, Middengaal en Vorstenbosscheweg.
Bij de planning van de werkzaamheden is rekening gehouden met natuurbescherming: vanwege de aanwezigheid van de grote modderkruiper (en diens paringstijd) nabij Geerbosch is Heijmans genoodzaakt te starten in Turfven en in Geerbosch te eindigen.
Daarnaast moet de reconstructie van het kruispunt op Middengaal worden uitgevoerd tussen de werkzaamheden van Rietven en Spoorven. Hiermee voorkomen we, dat de veel gebruikte buslijn 158 te veel haltes moet overslaan vanwege gelijktijdige werkzaamheden in Heeswijk-Dinther. Zo proberen we samen de hinder zo veel mogelijk te beperken. Heijmans stuurt voorafgaand aan iedere fase van werkzaamheden de direct aanwonenden een brief. Daarin geeft ze informatie over de te verwachten hinder en over de tijdelijke omleidingsroutes.
 
Informatieavond 12 januari 2024
Op vrijdag 12 januari 2024 organiseert Heijmans nogmaals een inloopavond voor alle geïnteresseerden. Deze inloopavond vindt plaats in Zalencentrum van de Burgt, Prins Willem Alexander Sportpark 5 in Veghel van 17:00 uur tot 19:00 uur. Er is geen centrale presentatie; u kunt binnen lopen op het moment dat u het beste uitkomt.Tijdens deze bijeenkomst biedt Heijmans u de gelegenheid om vragen te stellen; niet over waarom de aanleg van de snelfietsroute plaatsvindt, maar juist hoe!
 
Beroepsprocedure Raad van State
Er loopt op het moment nog een beroepsprocedure bij de Raad van State met betrekking tot het deel Veghel. De uitspraak hiervan  verwachten wij eind januari 2024. Als dit invloed heeft op de planning en uitvoering van de werkzaamheden informeren we u daar natuurlijk over.
 
Volg de werkzaamheden aan de snelfietsroute in Kern Veghel via de Heijmans BouwApp
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebruikt de aannemer de Heijmans Bouwapp. Via deze app brengen zij u op de hoogte van de werkzaamheden en andere ontwikkelingen en kunt u ook vragen stellen. U vindt de contactgegevens van de aannemer ook in de app.
De Heijmans BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:
  • Scan de QR-code Of ga naar Google Play of de App Store om de app van Heijmans te downloaden
  • Zoek in de Heijmans BouwApp naar “Snelfietsroute Veghel”
  • Open het project en klik op “Volgen”
  • Selecteer vervolgens onder welke doelgroep u valt (gemeente, hulpdienst, omwonende, bedrijf, etc.)
Via de app blijft u op de hoogte van alle updates, informatiebrieven en de planning van de werkzaamheden in het deel Veghel van de snelfietsroute!
 
Deel Mariaheide
Het deel Mariaheide van de snelfietsroute Uden-Veghel is, vanwege een lopende beroepsprocedure, opgeknipt in twee delen.
Het gedeelte in westelijke richting vanaf de Nieuwe Veldenweg nummer 14 tot aan de wijk ’t Ven kunnen we nog niet realiseren. Hier werken we ondertussen wel verder aan bijvoorbeeld het ontwerp van de beoogde tunnel onder de Udenseweg., Maar met de aanbesteding en aanleg van dit specifieke deel starten we pas als de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Voor het gedeelte vanaf de Nieuwe Veldenweg nummer 14 via de Hondsrogstraat in oostelijke richting tot de gemeentegrens met Maashorst starten we begin 2024 met de aanbestedingsprocedure voor een aannemer. Vervolgens is het plan om dit gedeelte in 2024 direct te realiseren. Zo kunnen we de inwoners van zowel de gemeente Meierijstad als Maashorst hopelijk op korte termijn een goede, doorlopende verbinding bieden.
 
Kunst langs de snelfietsroute
In een eerdere nieuwsbrief vertelden we u al over een kunsttoepassing langs de snelfietsroute Dat doen we in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, Kunstloc Brabant en Kunststichting Meierijstad. Hiervoor heeft kunstenaar Florentijn Hofman opdracht gekregen. In de zomer van 2021 stonden inwoners van de gemeente Meierijstad model voor hem. Florentijn werkt nu verder aan het definitief ontwerp. In het voorjaar van 2024 gaan we op zoek naar de meest geschikte locaties voor de kunstwerken. Die willen we dan later in dat jaar langs de snelfietsroute plaatsen. In de volgende nieuwsbrief vertellen we hier meer over en hopen we alvast een tipje van de sluier op te lichten.
 
 
Neem contact met ons op
Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties voor berichten voor de volgende nieuwsbrief, mail dan met 
 
 

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top