Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

 
Beste lezer,

Dit is de 7de nieuwsbrief over de snelfietsroute Uden-Veghel. Sinds de laatste nieuwsbrief zijn flinke stappen gemaakt in de realisatie van de snelfietsroute. In september 2023 is aannemer Heijmans namelijk gestart met de uitvoering van het deel Kern Veghel van de snelfietsroute. Vóór eind 2024 worden de werkzaamheden in dit deel volledig afgerond. Ook is in Ballast Nedam de partij gevonden die het gedeelte vanaf de Nieuwe Veldenweg nummer 14 via de Hondsrogstraat in oostelijke richting tot de gemeentegrens Maashorst gaat realiseren. Voor de resterende delen van de snelfietsroute – het deel ten westen van de Nieuwe Veldenweg nummer 14 tot en met de kruising met de Udenseweg en het deel De Dubbelen – wordt op dit moment verder gewerkt aan het ontwerp. Zo komen we stapje voor stapje, samen met u, steeds dichter een snelfietsroute tussen Veghel en Uden. In deze nieuwsbrief lichten we deze stappen verder toe.
 
De snelfietsroute Uden-Veghel verbindt straks de woon-, werk- en centrumgebieden van de gemeenten Meierijstad en Maashorst voor fietsers, evenals de natuurgebieden het Groene Woud en de Maashorst. Wij hopen zo nog meer mensen te stimuleren om te fietsen en de auto vaker te laten staan. Zo draagt de snelfietsroute bij aan de aan de bereikbaarheid van onze gemeente, de gezondheid van onze inwoners en de luchtkwaliteit in onze regio.

Jan van Burgsteden,
Wethouder ruimtelijke ordening en infrastructuur
 
Waar staan we nu?
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben toegelicht hanteren we een gefaseerde aanpak. Hierbij leggen we de snelfietsroute in drie delen aan:
 • Deel Kern Veghel (Midden): dit is de route vanaf Gazellepad (aansluiting De Amert) via de nieuwe brug over de Aa, Burgemeester Schrevensingel, Geerbosch, Parallelweg Noord, Spoorven, Rietven, Moerven en Turfven;
 • Deel Mariaheide (Noord): dit is de route vanaf het Turfven via een ondertunneling van de Udenseweg parallel aan het Duits Lijntje naar de Nieuwe Veldenweg en Hondsrogstraat. Daar sluit de route ter hoogte van De Corridor aan op de snelfietsroute richting centrumring Uden;
 • Deel De Dubbelen (Zuid): de precieze route bekijken we opnieuw. Dat heeft te maken met prijsontwikkelingen, onzekerheden rondom de N279 Veghel-Asten en de grote geraamde meerkosten voor de verplaatsing van de Gazellebrug. Een alternatief is handhaving van de huidige fietsbrug en dan via het Gazellepad en de Edisonweg richting De Dubbelen.
 
Deel kern Veghel
In september 2023 is Heijmans gestart met de aanleg van het deel Kern Veghel. Van september tot december is het deel Gazellepad aangepakt vanaf de nieuwe brug over de Aa tot de aansluiting De Amert; inclusief de tussenliggende kruigingen over Dorshout en de Pater van den Elsenlaan. Na een korte winterstop is Heijmans in 2024 verder gegaan met de werkzaamheden in de wijk ’t Ven en zullen er vanaf eind mei tot half juli werkzaamheden zijn aan het Geerbosch vanaf de Gasthuisstraat tot aan Geerbosch 6. Volgens planning worden alle werkzaamheden in deel Kern Veghel uiterlijk in oktober 2024 afgerond. De volledige planning is te vinden via de Heijmans BouwApp.
 
 
Volg de werkzaamheden in Veghel via Heijmans BouwApp
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebruikt de aannemer de Heijmans Bouwapp. Via deze app brengen zij u op de hoogte van de werkzaamheden en andere ontwikkelingen en kunt u ook vragen stellen. U vindt de contactgegevens van de aannemer ook in de app.
De Heijmans BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:
 • Scan de QR-code of ga naar Google Play of de App Store om de app van Heijmans te downloaden
 • Zoek in de Heijmans BouwApp naar “Snelfietsroute Veghel”
 • Open het project en klik op “Volgen”
 • Selecteer vervolgens onder welke doelgroep u valt (gemeente, hulpdienst, omwonende, bedrijf, etc.)
Via de app blijft u op de hoogte van alle updates, informatiebrieven en de planning van de werkzaamheden in het deel Veghel van de snelfietsroute!
 
Beroepsprocedure Raad van State
 
Op 7 februari 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan en het beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Snelfietsroute Veghel, woongebied Veghel” ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan de uitvoering zoals gepland voortgezet worden.
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Snelfietsroute Veghel, deel Mariaheide” loopt op dit moment nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. Een zittingsdatum is op dit moment nog niet bekend, een uitspraak wordt daarom niet eerder verwacht dan eind 2024. Wat dit betekent voor de planning van deel Mariaheide leest u hieronder.
 
Deel Mariaheide
Vanwege de lopende beroepsprocedure is het deel Mariaheide opgeknipt in twee delen. Het gedeelte in westelijke richting vanaf de Nieuwe Veldenweg nummer 14 tot aan de wijk ’t Ven kunnen we nog niet realiseren. Hier werken we ondertussen wel verder aan bijvoorbeeld het ontwerp van de route en de kruising met de Udenseweg. Maar met de aanbesteding en aanleg van dit specifieke deel starten we pas als de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Voor het gedeelte vanaf de Nieuwe Veldenweg nummer 14 via de Hondsrogstraat in oostelijke richting tot de gemeentegrens met Maashorst hebben we in april de aanbestedingsprocedure afgerond en in Ballast Nedam de partij gevonden die voor ons dit deel gaat realiseren!

Momenteel is Ballast Nedam druk bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden. Dit deel van de snelfietsroute wordt uitgevoerd in twee fasen. Fase 1 Nieuwe Veldenweg tot en met entreepoort van Stravers Torenkranen en Fase 2 vanaf Entreepoort Stravers Torenkranen tot en met Hondsrogstraat. De planning is om ook deze werkzaamheden uiterlijk oktober 2024 af te ronden.

Daarom starten de werkzaamheden al op 24 juni aanstaande en is de Nieuwe Veldenweg – Hondsrogstraat voor doorgaand rijverkeer gestremd. Voor vragen en informatie organiseert Ballast Nedam een bewonersbijeenkomst en verwijzen wij u graag door naar de App.
 
Volg de werkzaamheden in Mariaheide via Ballast Nedam Road Specialties App
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebruikt de aannemer de Ballast Nedam Road Specialties app. Via deze app brengen zij u op de hoogte van de werkzaamheden en andere ontwikkelingen en kunt u onder het kopje berichten ook een bericht achterlaten.

De Ballast Nedam Road Specialties App is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

 
 • Ga naar Google Play of de App Store om de App van Ballast Nedam te downloaden
 • Kies een taal en zoek in de App naar “Snelfietsroute Nieuwe Veldenweg – Mariaheide”
 • Open het project en klik op de “Klok met Klepel” om notificaties over het project te ontvangen
 • Onder het kopje “Berichten” kunt u een bericht of vraag achterlaten. In dat geval verzoekt Ballast Nedam u om uw naam en e-mailadres achter te laat zodat zij contact met u kunnen opnemen.
De informatie in de app wordt de komende tijd verder aangevuld. Via deze app blijft u op de hoogte van alle updates en de planning van de werkzaamheden in het deel Mariaheide van de snelfietsroute!
 
Informatieavond 3 juni
Naast de App organiseert Ballast Nedam op maandag 3 juni 2024 een bewonersbijeenkomst, voor alle geïnteresseerden. Deze bijeenkomst vindt plaats op het SCMH – Sportpark Spoorzicht, Meester Schendelerstraat 12 in Mariaheide van 19.00 tot 20.00 uur. Op deze avond krijgt u nadere informatie over de planning en werkzaamheden over het deel Mariaheide en is Ballast Nedam aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen.
 
Kunst langs de snelfietsroute
In een eerdere nieuwsbrief vertelden we u al over een kunsttoepassing langs de snelfietsroute Dat doen we in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, Kunstloc Brabant en Kunststichting Meierijstad. Hiervoor heeft kunstenaar Florentijn Hofman opdracht gekregen. In de zomer van 2021 stonden inwoners van de gemeente Meierijstad model voor hem. Florentijn werkt nu verder aan het definitief ontwerp. En onlangs zijn we samen met alle betrokken partijen al fietsend door de gemeente op zoek gegaan naar de meest geschikte locaties voor de kunstwerken. Op dit moment wordt gekeken of er mogelijke bezwaren zijn tegen deze locaties, zodat we hier later in het jaar verder over kunnen communiceren en hopelijk in 2024 al de eerste objecten kunnen plaatsen langs de snelfietsroute!
 
 
Neem contact met ons op
Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties voor berichten voor de volgende nieuwsbrief, mail dan met 
 

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top