Laatst aangepast: 8 januari 2015

Artikel 1: Algemene bepalingen
Doelstelling
1. De Stichting Bewonersplein (hierna: Bewonersplein) heeft ten doel:
het beheren en onderhouden van webtechnologie ten dienste van wijk- en dorpsgemeenschappen. Het volledige eigendomsrecht van de door stichting ontwikkelde technologie ligt bij Bewonersplein.

Beheer
2. Het beheer van de websites wordt uitgevoerd onder auspiciën van het bestuur Bewonersplein. Dit bestuur is bereikbaar via het e-mailadres:
Op de website zelf vindt u informatie hoe u de beheerder van de betreffende website kunt bereiken.

Artikel 2: Gegevens
Bewonersplein registreert de volgende gegevens:

1. Persoonsgegevens

Geslacht (m/v)
Naamsgegevens (voornaam, achternaam)
Geboortedatum
Postcode, huisnummer, gemeente
Telefoonnummer
Email
Status: actief / inactief
2. Logbestandgegevens
Wanneer u onze site bezoekt of inhoud bekijkt kunnen we automatisch bepaalde gegevens in serverlogbestanden verzamelen en opslaan. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten:

Details over hoe u onze service heeft gebruikt, zoals uw zoekopdrachten
IP-adres (Internet Protocol)
Inlogactiviteiten
3. Cookies
Informatie over uw bezoek aan onze sites wordt uitsluitend gebruikt ter ondersteuning van technische en statistische doeleinden en nooit ter identificatie van individuele personen.

Artikel 3: Gebruik van verzamelde gegevens
1. Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die producten of diensten gebruikt waarvan het eigendomsrecht berust bij de stichting Bewonersplein. Een overzicht van onze websites vindt u HIER.

Gegevens van bezoekers
2. Bewonersplein verzamelt gegevens voor anonieme statistieken over bezoekersaantallen op onze websites. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar een persoon of een organisatie.

Gegevens van geregistreerde bezoekers
3. Geregistreerde bezoekers zijn die bewoners die na registratie beschikken over een inlogcode.
4. Postcode en huisnummer worden gebruikt om vast te stellen welke informatie voor u van belang is. Zo wordt u op basis van deze gegevens standaard verbonden met de wijk- of dorpswebsite van uw woonomgeving.
5. Uw e-mailadres gebruiken wij voor de communicatie met u als bewoner. Nieuwsbrieven en uitnodigingen ontvangt u uitsluitend op uw verzoek.
Beperkte toegang gegevens
6. Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor domeinbeheerders en medewerkers van Vivaan.
Hierbij hebben deze personen uitsluitend toegang tot dat deel van de gegevens die zij voor de uitoefening van hun taak nodig hebben.

Gegevensgebruik door domeinbeheerders
7. Uw account wordt beheerd door een domeinbeheerder. Domeinbeheerders hebben toegang tot die gegevens van uw account (onder andere uw e-mailadres) die noodzakelijk zijn voor gebruikersondersteuning. Daarnaast gebruikt de domeinbeheerder uw gegevens om misbruik tegen te gaan.
Uw domeinbeheerder kan mogelijk het volgende doen:
a. Statistieken met betrekking tot uw account bekijken.
b. Kan op uw verzoek uw accountwachtwoord wijzigen.
c. Bij misbruik uw mogelijkheden beperken om gegevens te bewerken of te verwijderen.
d. De toegang tot uw account opschorten of beëindigen.

Gegevensgebruik door medewerkers Vivaan
8. Uw gegevens worden gebruikt voor SamSam: een digitale marktplaats waarop mensen hulp kunnen vragen en anderen vrijwillig hulp kunnen aanbieden. Zij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u na afloop van een bemiddeling een evaluatieformulier toe te sturen. Daarnaast verzamelt Vivaan gegevens voor verbetering van de service aan haar klanten.

Uw persoonlijke gegevens inzien en bijwerken
9. U heeft het recht om alle gegevens in te zien dat worden opgeslagen en ook aan wie uw gegevens zijn verstrekt. Als u uw gegevens wilt inzien kunt u een verzoek indienen bij Bewonersplein. Zijn uw gegevens volgens u niet correct, dan kunt u een verzoek tot correctie indienen.

Gegevens verstrekken aan derden
10. De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 4: Registratie
1. Registratie is een voorwaarde om:
a. toegang te krijgen tot de niet-publieke pagina’s.
b. persoonlijke berichten te plaatsen.
c. aan te kunnen melden voor nieuwsbrieven.
d. aan te kunnen melden voor wekelijkse e-mail met laatste updates van de website.
e. in aanmerking te komen voor deelname aan digitale enquêtes.
f. verzoeken om en aanbod van hulp plaatsen via SamSam.

Artikel 5: Beveiliging van gegevens
1. We werken er hard aan om gebruikers van dit systeem te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn.

Handhaving
2. We controleren regelmatig of we voldoen aan ons privacybeleid. Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen, zullen we contact opnemen met de melder om vervolgacties te bespreken om de klacht op te lossen.

Wijzigingen privacybeleid
3. Deze privacyverklaring kan worden herzien en aangepast. Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring plaatst Bewonersplein ter kennisgeving op deze pagina. Als u bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, dient u het gebruik van de producten en diensten van Bewonersplein te staken. Door gebruik te maken van Bewonersplein en haar producten en diensten na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, bekrachtigt u de wijzigingen en stemt u in gebonden te zijn aan het nieuwe privacybeleid.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top