Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

 Waar kan ik terecht?

Als ik de kerk wil bekijken en/of een kaarsje wil branden bij Maria?

Naast de openstelling van de kerk tijdens de vieringen is de kerk in de periode mei t/m september dagelijks geopend van 09.30 tot 18.00 uur.

Als ik mijn kind wil laten dopen?

U neemt minimaal een maand voor de gewenste doopdatum contact op met de Werkgroep Doopvoorbereiding via    om een afspraak te maken voor de doopviering.
Voorafgaande aan de doopviering is er een voorbereidingsavond.

Als mijn kind de eerste H. Communie wil doen?

Elk jaar worden de kinderen van groep 4 van de basisschool (ook de kinderen uit onze parochie die elders naar school gaan) in de gelegenheid gesteld om de eerste H. Communie te ontvangen. De ouders krijgen een uitnodiging voor een informatieavond en kunnen vervolgens hun kind aanmelden om mee te doen aan het project dat kinderen en ouders voorbereidt. In de regel vindt de viering van de Eerste Communie plaats in het voorjaar. Als u meer informatie wilt ontvangen, kunt u een mailtje sturen naar

Als mijn kind het vormsel wil ontvangen?

Elk jaar wordt aan de jongens en meisjes van groep 8 van de basisschool (ook de kinderen uit onze parochie die elders naar school gaan) de gelegenheid geboden om het H. Vormsel te ontvangen. De Bisschop, of een door hem afgevaardigde priester, dient het Vormsel toe. In de regel vindt dit plaats in het vroege voorjaar (maart). De voorbereiding is aan de hand van het project In Vuur en Vlam. Als u meer informatie wilt ontvangen, kunt u een mailtje sturen naar  

Als ik wil biechten?

Als voorbereiding op Kerstmis en Pasen, of bij een andere gelegenheid bestaat er de mogelijkheid tot een persoonlijke biecht. Hiervoor kunt u zich melden bij de Kerngroep, tel. 363415 of via de mail:   . Er wordt dan een afspraak gemaakt.

Als ik in de OLV van Goede Raad kerk wil trouwen?

In de regel vindt een huwelijksinzegening plaats in de parochiekerk waar de bruid en/of bruidegom woont. Van u wordt verwacht dat u tijdig (minimaal 6 maanden van tevoren) een datum afspreekt. Dit kunt u doen bij de Kerngroep, tel (0413-)363415 of via   . Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding, waarvoor de aanstaande bruidsparen worden uitgenodigd.

Als ik mijn jubileum wil vieren?

Voor een eucharistieviering bij gelegenheid van een huwelijksjubileum of een andere feestelijke herdenking kan contact worden opgenomen met de Kerngroep, tel (0413-) 363415. Voor de goede gang van zaken is het nodig dat geruime tijd van tevoren, dag en uur wordt besproken. 

Als iemand ernstig ziek is?

Als iemand ernstig ziek is en de zieke behoefte heeft aan contact met een pastor dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Kerngroep, tel (0413-) 363415 of per mail   . U kunt hier ook aangeven of er prijs wordt gesteld op het toedienen van het Sacrament der Zieken. Voor het toedienen van het Sacrament der Zieken hoeft geen sprake te zijn van levensgevaar.

Als iemand thuis de communie wil ontvangen?

Als iemand ziek is en/of niet in staat is om de kerk te bezoeken, dan kan men thuis de communie ontvangen. U kunt dit aanvragen bij de Kerngroep tel. (0413-) 363415 of   

Als iemand overleden is?

In de regel neemt de begrafenisondernemer contact op met de parochie. Samen met de familie wordt dan de uitvaart geregeld. Op de vooravond van de uitvaart kan een avondwake worden gehouden: een gebedsdienst die door twee parochianen wordt verzorgd. Onze parochie heeft een eigen begraafplaats aan de Hintelstraat/Kruisstraat. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Kerngroep, tel (0413)-363415 of  .

Als u misintenties wilt opgeven?

Deze kunnen worden opgegeven:

Voor de misintenties wordt een bijdrage gevraagd. (Zie ook bij parochie H. Franciscus, Tarieven 2022.) Daarnaast wordt het tarief jaarlijks bekend gemaakt in de Heise Krant.

Als u als professional in de kerk wilt werken?

Ook in onze tijd heeft de kerk priesters nodig. Daarvoor bestaan allerlei theologische opleidingen. Bovendien is het mogelijk als pastoraal werker of diaken te functioneren. Het St. Janscentrum in 's-Hertogenbosch en enkele theologische opleidingen verzorgen die opleidingen. Bij de Kerngroep is hierover allerlei informatie te verkrijgen.

Als u zich als vrijwilliger voor de parochie wilt inzetten?

Ook in onze tijd heeft de parochie vrijwilligers nodig, in deze tijd zelfs meer dan ooit. U kunt zich hiertoe bij elke op deze site genoemde werkgroep melden. Wilt u hierover overleg of informatie? Meldt u zich dan bij de Kerngroep, tel (0413)-363415 of   .

Als u gaat verhuizen of als uw gezinssamenstelling verandert

Als u de parochie gaat verlaten of als u hier komt wonen, doet u er goed aan dit te laten weten via een schriftelijke melding bij de Kerngroep, tel (0413-) 363415 of

 .

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top