Diaconie is vanouds een van de kerntaken van de kerk; Aandacht voor mensen die op welke manier dan ook wat extra zorg kunnen gebruiken. Dit kan gebeuren door persoonlijke aandacht of door het behartigen van sociale belangen binnen en buiten de parochie.

WERGROEP MOV (Missie Ontwikkeling Vrede)

Deze werkgroep probeert door deelname aan de jaarlijkse landelijke acties missie en ontwikkelingswerk en oorlog- en vredesvraagstukken (meer) onder de aandacht van de parochianen te brengen. Denk hierbij aan Miva, Memisa, Week van de Nederlandse Missionaris, Wereldmissiedag, Missiedag voor de kinderen, Solidaridad, Solidariteitsmaaltijd, Vastenactie, ed.

BEZOEKGROEP

Deze werkgroep stelt zich ten doel langdurig zieken en aan huis gebonden (oudere) mensen te steunen door ze te bezoeken. Ook mensen die in een verpleeghuis worden verzorgd en nabestaanden van overleden parochianen worden regelmatig bezocht. Wanneer parochianen 80-, 85-, 90- of ouder worden gaan de leden van de werkgroep op bezoek.

VERWELKOMINGSGROEP

De werkgroep stelt zich ten doel nieuwe parochianen te verwelkomen in onze parochie en ze informatie te verstrekken over onze parochie. Door vertegenwoordigers in de buurtschappen en door als lid zelf goed toe te zien op nieuwkomers worden de adressen verzameld. Vervolgens wordt een bezoek aangekondigd middels een kaartje. Wanneer mensen geen behoefte hebben aan een kennismakingsbezoek van de parochie kunnen ze dat aangeven. Tijdens het bezoek wordt de parochiegids uitgereikt en toegelicht.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top