Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

 Liturgie is samenkomen van gelovigen rond de Schrift en Altaartafel, om in woord en gebaar hun leven te vieren in ontmoeting met God en met elkaar.

WERKGROEP LECTOREN

Tijdens de viering leest de lector de eerste lezing en de voorbeden voor. Soms deelt de lector samen met de voorganger ook de communie uit. De lectoren komen 1x per jaar bij elkaar om allerlei zaken door te spreken die voor het lezen van belang zijn.

WERKGROEP WOORD- EN COMMUNIEVIERING

In sommige weekenden wordt er een woord- en communieviering verzorgd door twee leden van de werkgroep. Bij toerbeurt bereiden twee leden van de werkgroep de teksten en muziekkeuze voor.

WERKGROEP AVONDWAKE

Op de vooravond van de uitvaart wordt een avondwake gehouden: een gebedsdienst die door deze werkgroep op een persoonlijke wijze en in goed overleg met de nabestaanden wordt verzorgd.

KOREN

Het parochieel gemengd koor "Sint Cecilia" verzorgt gemiddeld twee Eucharistie- of andere vieringen in de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Verder worden op verzoek de volgende diensten opgeluisterd: huwelijk, jubilea en uitvaarten. Zij repeteren elke week in Het Koetshuis.

WERKGROEP COLLECTANTEN

De leden van deze groep verzorgen tijdens de vieringen de collecte. Tijdens gezinsvieringen wordt de collecte door de kinderen verzorgd.

WERKGROEP MISDIENAARS EN ACOLIETEN

Voor het ondersteunen van de priester bij uitvaarten zijn volwassen misdienaars (acolieten) beschikbaar. Een misdienaar van 16 jaar of ouder of acoliet kan de priester ook helpen bij het uitreiken van de H. Communie.

WERKGROEP KOSTERS

De kosters zijn belast met de praktische voorbereidingen van de vieringen die in de kerk plaatsvinden. Zoals het klaarzetten van de verschillende liturgische voorwerpen, het klaarleggen van de kleding voor de priester en misdienaars, het luiden van de klok, zorgen voor de verlichting, verwarming, geluid en evt. muziek. Zij maken zelf periodiek een planning zodat er bij elke viering/activiteit in de kerk een koster aanwezig is. Daarnaast zijn er een aantal taken buiten de vieringen om zoals voorraad op peil houden, wassen van kleding en kleden en andere praktische zaken die toebedeeld zijn aan de verschillende kosters.

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top